NPIF

Spis deg frisk!

 Forum 

MB12

Vitamin B 12, kobalamin

av Merete Askim

Det er kommet mye nytt om dette vitaminet. Tidligere trodde man at mangel var meget sjeldent, det er jo nok i kostholdet. Men ny kunnskap viser noe annet, kroppen kan selv hemme sitt eget opptak av B12. Det går ut over et ensymsystem der vitamin B12, vitaminene folat, pyridoksin (B6) og niacin (B3) samarbeider om å omdanne den svovelholdig aminosyre metionin. Hvis dette ikke går greitt, blir det et for høyt blodnivå av stoffet homocystein – det diskuteres om det kan gi psykiske problemer.Forskningen har hittil vært på voksne og eldre, som lettere kan få B12-mangel på grunn av at fordøyelsen virker stadig dårligere for dette vitaminet.

Men hva med barn?
I et tidligere nr har vi diskutert sammenhengen med ”sulfatmangel” og dette ensymsystemet, der tilskudd av de nevnte vitaminer kunne hjelpe. Dette vitaminet er meget spesielt, det finnes det bare i animalske produkter og bakterier. Planter har ikke noe biokjemisk system som krever B12, derfor er ikke vitaminet i planteprodukter. Men planteprodukter kan være forurenset med bakterier. Anbefalt inntak er bare 2 mikrog/dag.

Veganere som ikke spiser noe animalsk, hverken kjøtt, fisk, melkeprodukter eller egg, kan få B12 mangel. Kroppen tar godt vare på B12, det er god gjenbruk, så det kan ta mange år før B12 mangel vises. Andre mangler kan gi B12 mangel Som andre næringsstoffer kreves det bukspytt som kan fordøye maten og frigjøre vitaminet.

B-vitaminer blir generelt godt tatt opp i tarmen ved at de bæres inn med et ”bærerprotein”. Men B12 krever at et protein i magen, IF (Intrinsisk faktor), kobler seg til B12. Dette komplekset blir så tatt opp. Mangel på IF er den mest vanlige årsaken til B12 mangel, det kan skyldes en større mageoperasjon der den delen av magesekken som lager IF er fjernet. Etter hvert som vi blir eldre, vil mengden IF avta, derfor diskuteres B12-mangel og demens hos eldre. Men kroppen kan selv hemme opptaket av B12 ved å inaktivere IF. Ved autoimmunitetssykdommer lager kroppen antistoffer mot sine egne proteiner. Det kan den også lage mot IF. Disse anti-IF kommer ut i tarmen og forhindrer opptaket av B12. B12-mangel kommer fort for dem som har problemer med IF eller for lite magesyre. Tradisjonelt har man gitt B12 sprøyter, siden opptaket er hemmet. Men det har vist seg at hvis man tar tilskudd som har meget høye B12-nivå 1 time før et måltid, vil noe B12 likevel ”snike” seg over i blodet. Men denne effekten krever tom mage. For dem som har lite kalsium i kosten (melkefritt), kan også tilskudd av kalsium (kalsiumkarbonat) hjelpe med opptaket.

B12 deltar i flere biokjemiske systemer. Det samarbeider med B-vitaminet folat når det skal lages nye celler, begge vitaminene er viktige for nytt arvemateriale, DNA, i de nye cellene. Mangel på B12 kan derfor gi en indirekte folatmangel siden folat ikke får gjort jobben sin.

B12 samarbeider også med de svovelholdige aminosyrene metionin og homocystein, og indirekte med en del andre aminosyrer og et peptid cystatione. I dette samspillet med metionin, deltar også B-vitaminene pyridoksin og niacin. Det virker som om det kan bli mer ”fart” i systemene hos enkelte ved å gi store doser av pyridoksin og niacin. I dette systemet deltar B12 som metyl-B12. Susan Owens la vekt på denne sammenhengen i forlesningen ved generalforsamlingen til PIF i mai 2005.

Måling av homocystein
Har man alvorlig B12 mangel, vil det gi problemer med omsetningen av metionin. Da blir det unormalt høye nivå av homocystein og metylmalinsyre (MMA) i blodet. Bestemmelse av MMA skal være en meget god måling for å se om det er B12-mangel, men det kan også ha andre årsaker som nyresvikt. En nylig publisert artikkel viser at godt voksne kvinner trenger 6 mikrogram B12 for å holde ønskede verdier av homocystein og MMA. Det er foreslått at måling av homocystein kan være en god markør for demens hos eldre, at B12- og folatmangel kan forverre demens hos eldre. (http://www.psykiatr.lu.se/Library/karin.html fra 2002)

B12 finnes i flere varianter. Tidligere var de biologisk aktive variantene så ustabile at de ikke kunne brukes som tilskudd. Men ved å bytte ut en metylgruppen med cyanid, fikk man en stabil variant som kunne brukes i tilskudd. Cyanocobalamin gis i så små mengder at cyanidmengden er totalt ubetydlig i forhold til det som kan være i andre matvarerer. Vi har ikke cyanocobalamin i blodet, det blir raskt omdannet til andre varianter. Men for de få som har problemer med den omdannelsen, vil cyanokobalamin være meget uheldig fordi den ikke kan delta i enzymsystemene.

Forskning på psykiske lidelser og B12
Vitaminmangel går ut over nervesystemet på den måten at isolasjonen rundt nervetrådene blir ødelagt etter  hvert. Problemene starter lengst ute på nervetrådene og går etter hvert innover mot ryggmargen. Igjen kan det være samarbeidet med folat, vitamin B6 og niacin som er årsaken. En norsk undersøkelse i Hordaland Homocysteine Study, publisert av Ingvar Bjelland viser at dette ensymsystemet er viktig for mange voksne som er deprimerte: Arch Gen Psychiatry. 2003 Jun; 60(6):618-26.

Kilde:
Present knowledge in Nutrition, 7ed. 1996.
Forelesning av Christian A Devron
http://folk.uio.no/christia/VANNLOS0304.ppt
I søk på pub.med, er det mange publiserte artikler om en sammenheng mellom både B12-mangel og/eller folatmangel og forhøyet homocystein – og mange ulike psykiske lidelser, også noen som mener at vitamin B6 også er viktig for slike sykdommer. Det er også beskrevet i
http://www.psykiatrinytt.no/modules.php?name= News&file=article&sid=285

http://www.forskning.no/Artikler/2003/desember/
1070285143.34
Det er virkelig interessant at man nå begynner å diskutere dette for barn, og at det finnes metylkobalamin på markedet.

B12 Et viktig vitamin

Denne artikkelen er klippet sammen fra de tre kildene nevnt under. Håper den er til nytte!

Som de fleste vitaminer kommer B12 i flere former. Den vanligste er cyanokobalamin, fordi det holder seg lenger og er billigere. Ved mangel på Vitamin B12 kan - både voksne og barn ha behov for B12. Selv har jeg stor nytte av sprøyter med cyanokobalamin (en form for B-12), så jeg har vel fortsatt evne til å omdanne det til det jeg trenger, men det hadde utvilsomt vært praktisk med sprøyter jeg kan sette selv istedenfor å gå til legen. I for eksempel vitaminkapslene Empower+ er det også ganske mye yanokobalamin, som tas som kapsler.

Fra Vitaminboka:

Det står omtrent det samme i alle vitaminbøker: Som alle vitaminer, er B12 svært viktig. I likhet med mange andre vitaminer omfatter B12 flere forskjellige kjemiske forbindelser som har lignende effekt. B12 er viktig bl.a for vedlikehold av nervevevet og for omsetningen av karbohydrater, svovelholdige aminosyrer, proteiner og fett (er det egentlig noe av kroppens bruk av mat som B12 IKKE er viktig for? red anm). De beste kildene er kjøtt, egg, melk, lever og fisk. Tarmens egne bakterier kan også danne litt B12, men ettersom praktisk talt all B12 tas opp i tynntarm, har det ingen vesentlig betydning.

En kan få mangel på B12 selv om en spiser "nok" kjøtt. Dette kan være pga mangel på et glykoprotein - intrinsicfactor - som skal produseres i magesekken. Eksempler på tilstander som kan gi mangel på B12:
Malabsorpsjonssyndromer, parasitter, infeksjoner eller etter operative inngrep der hele eller deler av magetarmkanalen er fjernet, mangel på intrinsic faktor. (vent litt med slankeoperasjonen! red anm).

Symptomer ved mangel på B12
Ved mangel får vi ”pernisiøs anemi” eller ”megablastisk anemi”. Mangel på B12 kan gi nedsatt muskelkoordinering og dårlig hukommelse. Ubehandlet pernisiøs anemi er kjennetegnet ved vekttap, blek og sår tunge, åndenød, nummenhet og prikking i huden. Over tid blir nervene skadet, og det oppstår irritasjon, depresjoner og hallusinasjoner. Mangel på B12 behandles effektivt med injeksjoner av B12. Det er ikke meldt om toksiske (giftige, red. anm)

Reaksjoner etter oralt inntak av B12.
Vitamin B12-mangel utvikles langsomt, vitaminlagrene tømmes ikke før etter atskillige år (dersom en har et lager).

Fra Dr Neubrander:

Myte: andre typer B12 virker like bra som metylkobolamin for autistiske barn.

Det er fem kjente former for B12 eller kobolamin:

a)cyanokobalamin;
b) hydroxykobalamin;
c) adenosylkobalamin;
d) glutathionylkobalamin;
e) methylkobalamin.

Cyanokobalamin og hydroxykobalamin reagerer med glutathionylkobalamin og tilsammen danner de methylkobalamin. Adenosylkobalamin er laget i mitokondria. Det er bare to AKTIVE koensymformer for B12: metylkobalamin koensym og adenosylkobalamin koensym. Resten av B12-variantene har ett mål i sikte: å bli til den ene eller den andre av disse to. For tiden er det svært populært å ta hydroksykobalamin. Da er det to viktige fakta som mangler: det ene er at når B12 kommer inn i homocysteinreaksjonen brukes metylkobalamin, ingen annen form for B12. Det andre er at jeg (Dr Neubrander, red anm) har brukt hydroksykobalamininjeksjoner på autistiske barn i flere år med litt bedring, men ingen stor fremgang. Først gikk jeg over fra cyanokobalamin til hydroksykobolamin fordi det virket som om det var litt bedre. Jeg hadde brukt metylkobolamin intravenøst for syke voksne i to år, men hadde ikke prøvd det på barn. En dag prøvde jeg metylkobolamin på en gutt som heter Dylan, og i løpet av syv dager begynte han å snakke
forståelig!

Fra Kurt N. Woeller:

Om metylering og metylkobalamin.
En av B12 vitaminene heter metylkobalamin eller methylcobolamin på engelsk. Metylering er en livsviktig biokjemisk reaksjon som støtter hjertefunksjonen, hormonsystem, immunsystem og avgiftningssystem. Flere tilskudd kan gi støtte til metyleringen i kroppen, deriblant TMG eller DMG- I følge legen James Neubrander er det mest effektive sprøyter rett under huden med metylkobolamin – en spesiell type B12. Hos barn med autisme virker ofte metyleringssystemet ikke ordentlig, og det kan bl.a. gi problemer med konsentrasjon og språk.

I kroppen vår er det hele tiden kjemiske reaksjoner som pågår. Vi kan tenke på det som en klokke som går rundt og rundt. Ved klokka 6 skjer det en reaksjon og ved klokka 12 en annen. Målet er at viseren skal gå rundt og rundt. Ved klokka 6 trenger vi akkurat disse biokjemiske stoffene og ved klokka 12 noen andre. Dersom vi mangler noe ved klokka 6, kommer viseren ikke videre. Ved hvert punkt er det slik, og slik kan mangel på ett sentralt biokjemisk  stoff skape en dominoeffekt av problemer.

Et problem med autistiske barn er at systemet med å ta homocystein til metionin og tilbake, ikke virker, og dette kan gi store følger som flere kroniske infeksjoner, liten evne til avgiftning, og oppmerksomhets- og språkproblemer. For mange vil ikke problemet vise seg før en ytre påkjenning kommer i tillegg.

Metylcobalamin (MB-12) behandling
Sprøyter med metylkobalamin settes i baken hver tredje kveld / natt med en ferdig fylt sprøyte. Det gjør ikke vondt. Det vanskeligste er for foreldrene å komme over sin egen sprøyteskrekk – foreldrene setter sprøytene selv. Andre store endringer i diett eller nye tilskudd bør ikke utføres de første fem ukene med MB12 sprøyter (metylkobalamin). Enkelte barn kan bli mer hyperaktive i begynnelsen. Den beste effekten ses ofte på bedre språk.

Dr. Neubranders nettside: www.drneubrander.com.
Kurt N.Woeller, D.O. skriv på nettsiden
http://www.stillpointhealth.com/Methyl-B12.html


Red anm: det er dessverre nokså vanskelig å få tak i metylkobalamin i Norge. Du må nok bestille selv fra utlandet med godkjenning fra legen din og legemiddelverket.

Kostholdsendringer

Kan hjelpe ved: 

ADHD
Aggresjon
Asperger
Autisme

Depresjon
Diabetes
Dysleksi
Epilepsi
Konsentrasjonsvansker
Magetrøbbel
Multippel Sklerose
Muskelsmerter
Opioide peptider
Parkinson
Psoriasis
Schizofreni
Sengevæting
Stoffskifteproblemer
Utslett

 

Listet alfabetisk.


 

Nytt PIF-nytt

PIF-nytt-nr-2-2017-Forside-web-lite 


Alle medlemmene våre får PIF-nytt 4 ganger i året. Mangler du noen utgaver? Bestill dem hos: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Frist for artikler etc til neste
PIF-nytt: 30. jan. 2017!

      2013 © NPIF | Drøbakgate 10b | 0463 OSLO | Tlf: 94 81 86 05 | Org.nr 980.252.256 | Bankgiro 5083.06.02795 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.